วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ฉก.ทพ.36 จัดกำลังพล ร่วมกับราษฎร บ้านเสาหิน  อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว เนื้อที่ 8 ไร่

ฉก.ทพ.36 จัดกำลังพล ร่วมกับราษฎร บ้านเสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว เนื้อที่ 8 ไร่

เมื่อวันที่ 20 พ.ย.64 ฉก.ทพ.36 จัดกำลังพล ร่วมกับราษฎร ในพื้นที่บ้านเสาหิน ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว เนื้อที่ 8 ไร่ ให้แก่ นายทูแฮ กุศลทรัพย์ อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 21 ม.1 ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวผลผลิต และ เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: