วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับ บิดา-มารดาพลทหารใหม่ “ห่างไกลแค่ไหนเราก็ไปถึง เยี่ยมบ้านน้องทหารใหม่บนดอย”

กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับ บิดา-มารดาพลทหารใหม่ “ห่างไกลแค่ไหนเราก็ไปถึง เยี่ยมบ้านน้องทหารใหม่บนดอย”

เมื่อวันที่ 20 พ.ย.64 กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 เดินทางไปเยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับ บิดา-มารดา ของพลฯ วัชระ ใจปิง ทหารใหม่ผลัดที่ 2/64 ซึ่งมีฐานะค่อนข้างยากจนและมารดาป่วยพิการ พร้อมทั้งได้ให้ พลฯวัชระ ได้พบปะกับบิดา-มาดา ผ่านระบบ VDO- call เพื่อให้ผู้ปกครองได้คลายความกังวล ในห้วงระหว่างการฝึกทหารใหม่ ณ บ.น้ำจูน ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: