วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลกดำเนินการโครงการพัฒนาบ้านน้ำแจ้งพัฒนา หมู่ 15 ต.นาบัว อ.นครไทย

กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลกดำเนินการโครงการพัฒนาบ้านน้ำแจ้งพัฒนา หมู่ 15 ต.นาบัว อ.นครไทย

เมื่อวันที่ 19 พ.ย.64 กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการประสานและอำนวยการส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้าพื้นที่ บ้านน้ำแจ้งแจ้งพัฒนา เพื่อดำเนินการแบบบูรณาการ ประกอบด้วย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก , เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอนครไทย , กำนันตำบลนาบัว และผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านน้ำแจ้งพัฒนา หมู่ที่15 ประชุมชี้แจงแนวการดำเนินการโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ การสำรวจถือครองที่ดินในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม และ แนวทางการดำเนินงานตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 26 พ.ย.61 โดยได้รับความร่วมมือจากกำนันตำบลนาบัว ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านน้ำแจ้งพัฒนา ม.15 เป็นอย่างดี ซึ่งการดำเนินงานจะเริ่มลงพื้นที่สำรวจแปลงที่ดินของราษฎร ในวันที่ 1 ธ.ค.2565 เป็นต้นไป โดยมี นายสุทัศน์ บุญนะ หน.ฝ่ายจัดการสิทธิ์ที่ดินป่าไม้ รักษาการ ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก เป็นผู้รับผิดชอบ.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: