วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“พระครูสิริญาณวัชร์”  – “พระครูภาวนาเจติยานุกิจ” ร่วมกับคณะศรัทธา “กลุ่มสยามบวร” ร่วมทอดกฐินตกค้าง ในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 51 วัด

“พระครูสิริญาณวัชร์” – “พระครูภาวนาเจติยานุกิจ” ร่วมกับคณะศรัทธา “กลุ่มสยามบวร” ร่วมทอดกฐินตกค้าง ในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 51 วัด

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา พระครูสิริญาณวัชร์ เจ้าอาวาสวัดเชียงยืน อำเภอเมืองเชียงใหม่ และพระครูภาวนาเจติยานุกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ ร่วมกับคณะศรัทธา กลุ่มสยามบวร โดยการนำของ คุณแม่สุนัน นุชวานิช และคุณกิตตินันท์ นุชวานิช ร่วมทอดกฐินตกค้าง ในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 51 วัด ณ วัดห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: