วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2564 สมัยที่ 2

สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2564 สมัยที่ 2

พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) เจ้าคณะภาค ๖-๗ (ธรรมยุต) วัดบวรนิเวศวิหาร รองอธิบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมตตาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง ประจำการศึกษา 2564 สมัยที่ 2 นักธรรมชั้นโท ชั้นเอก สนามสอบวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่- ลำพูน- แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2564

ในการนี้ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2564 และถวายการต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: