วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ความก้าวหน้าในการจัดหาจักรยานตามโครงการ “จักรยานสานฝัน ปันสุข” โดยกองทัพภาคที่ 3

ความก้าวหน้าในการจัดหาจักรยานตามโครงการ “จักรยานสานฝัน ปันสุข” โดยกองทัพภาคที่ 3

ตามที่ ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติโครงการจักรยานสานฝัน ปันสุข โดย มทภ.3/ผบ.ศปก.ทภ.3 ได้กรุณาให้ความสำคัญกับโครงการดังกล่าวและขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมเพื่อเกิดประโยชน์แก่นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนร่วมโครงการ “โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ซึ่งในห้วงที่ผ่านมาได้รับมอบจักรยานจาก ทบ./ศปก.ทบ. จำนวน 23 คัน และได้แจกจ่าย ให้ 4 รร. ในพื้นที่ ทภ.3/ศปก.ทภ.3 โดยการดำเนินการในปัจจุบันเป็นห้วงการจัดหาจักรยาน
ทั้งนี้เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 พ.ย. 64 พล.ต. อำนาจ ศรีมาก รอง มทภ.3/รอง ผบ.ศปก.ทภ.3 ได้เดินทางไปติดตามการดำเนินการของ พัน.ซบร.23 บชร.3 ตั้งแต่ขั้นตอนการนำจักรยานที่ผ่านการใช้งานแล้วมาทำการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ดัดแปลง ให้เป็นไปตามที่ต้องการ

พร้อมทั้งมอบงบประมาณที่ ทบ./ศปก.ทบ.ให้การสนับสนุน มอบให้กับ พัน.ซบร.23 บชร.3 เพื่อดำเนินการต่อไป ซึ่งในขั้นต้นในวันพุธที่ 24 พ.ย. 64 สามารถแจกจ่ายได้จำนวน 40 คัน (แผนแจกจ่ายให้ 8 รร.ๆละ 5 คัน).

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: