วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

“เราทำความดีด้วยหัวใจ บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19”

“เราทำความดีด้วยหัวใจ บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19”

กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เข้าบริจาคโลหิตให้กับประชาชนที่มีความต้องการโลหิตในการเข้ารับการรักษาเร่งด่วน และสนับสนุนสำรองโลหิตคงคลังให้กับโรงพยาบาล ในห้วงสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีปริมาณโลหิต 1,800 ซีซี ณ โรงพยาบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ทั้งนี้ หน่วยได้จัดกำลังพลสำหรับเข้าบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

%d bloggers like this: