วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

กองพันทหารสื่อสารที่ 11 กองพลทหารม้าที่ 1 นำทหารจิตอาสา และยุทโธปกรณ์ ออกช่วยเกษตรกรเกี่ยวข้าวเปลือก ลดต้นทุนแรงงาน

กองพันทหารสื่อสารที่ 11 กองพลทหารม้าที่ 1 นำทหารจิตอาสา และยุทโธปกรณ์ ออกช่วยเกษตรกรเกี่ยวข้าวเปลือก ลดต้นทุนแรงงาน

กองพันทหารสื่อสารที่ 11 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลทหารจิตอาสาพระราชทาน พร้อมยุทโธปกรณ์ ออกช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าทางการเกษตร ข้าวเปลือก ตกต่ำ ในการเก็บเกี่ยวข้าวผลผลิตทางการเกษตรของ นางพรรณี เศรษฐี หมู่ที่ 11 ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ บนเนื้อที่จำนวน 3 ไร่ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายต้นทุนในการผลิตด้านแรงงานด้วย

%d bloggers like this: