“กรมทหารพรานที่ 35 สร้างบ้านให้น้องนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี”

“กรมทหารพรานที่ 35 สร้างบ้านให้น้องนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี”

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.30 น. กรมทหารพรานที่ 35 จัดกำลังพลชุดช่าง เข้าดำเนินการสร้างบ้านให้กับ นางสาวบุญญาพร ทองทุ่ง อายุ 17 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม ซึ่งมีฐานะยากจน มีที่พักอาศัยเป็นบ้านไม้เก่าทรุดโทรม ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้อย่างปลอดภัย และต้องดูแล บิดา, มารดา ที่เจ็บป่วยหนักไม่สามารถทำงานได้ จึงต้องไปรับจ้างช่วงวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ และหารับจ้างอื่นๆ เพื่อนำเงินมาเป็นค่าอาหาร และค่ายารักษาโรคให้กับ บิดา,มารดา ซึ่งทำให้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย จนกระทั่งได้รับความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุน เป็นจำนวนเงิน 676,496.- บาท

ซึ่งเพียงพอสำหรับการสร้างบ้านหลังใหม่ มีความปลอดภัยในการอยู่อาศัย โดยในการดำเนินการสร้างบ้านใหม่ให้กับ นางสาวบุญญาพร ทองทุ่ง ในครั้งนี้ กรมทหารพรานที่ 35 ได้จัดชุดช่างเข้าดำเนินการสร้าง ณ บ้านเลขที่ 102 บ้านเขาวังเยี่ยม หมู่ที่ 9 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จนกว่าจะเสร็จเรียบร้อย ผลการดำเนินงานในวันนี้ ได้ดำเนินการตั้งเสา – ขึ้นโครงหลังคา – ปรับพื้นที่
คิดเป็นปริมาณการดำเนินการฯประมาณ 15 %.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: