โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเชียงใหม่ เปิดเรียน ออนไซด์วันแรกสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกปีที่ 6 มีเด็กสมัครใจมาเรียนแค่ 50 เปอร์เซ็นต์

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเชียงใหม่ เปิดเรียน ออนไซด์วันแรกสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกปีที่ 6 มีเด็กสมัครใจมาเรียนแค่ 50 เปอร์เซ็นต์ ทางโรงเรียนเข็มงวด จัดให้มีห้องเรียน ห้องละไม่เกิน 25 คน และห้องรับประทานอาหารมีฉากกั้น ไม่ให้ออกไปไหน และห่อข้าวมารับประทานเองด้วย

วันนี้เป็นวันแรก ที่มีการเปิด การเรียนการสอนวันแรก แบบออนไซด์ ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีเข้มงวดตามมาตรการทางสาธารณสุข ตั้งแต่เข้ามาในโรงเรียน ต้องลงทะเบียนไทยเซฟไทย เดินเว้นระยะห่าง ตรวจวัดไข้ สวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือ และแยกชั้นเรียน คนละอาคารเรียน โดยมีการจำกัดห้องเรียน ละไม่เกิน 25 คน มีห้องอาหารติดกับห้องเรียน โดยให้นักเรียนนำอาหารมาจากที่บ้าน และช่วงเที่ยง ก็จะให้นั่งรับประทานอาหาร ที่ติดกับห้องเรียน แบบมีฉากกั้น เพื่อไม่ให้น้ำลายกระเด็นใส่กัน และต้องนำอาหารมาจากที่บ้าน

นาย สุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ บอกว่าทั้งโรงเรียนมีนักเรียนมากกว่า 2,895 คน แต่ที่เปิดเรียนวันนี้มีเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนกว่า 1,100 คน แต่วันแรกที่สมัครใจมาเรียน มีประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่ยังสมัครใจเรียนแบบออนไลน์ที่บ้าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจและผู้ปกครองยินยอม ซึ่งเปิดสอนทั้ง แบบออนไซด์ และออนไลน์ หากสถานการณ์ดี และเห็นปลอดภัยมากที่สุด ก็จะให้มาเรียนตามปกติ และเด็กต้องฉีดวัคซีนครบ 2 โดส จึงจะให้มาเรียนตามปกติ หากยังไม่ฉีดวัคซีน ไม่ให้มาเรียนแบบออนไซด์ ส่วนที่เปิดเรียนแบบออนไซด์ มีอาคารเรียนมีทั้งหมด 5 อาคาร แยกเรียนจำนวน 23 ห้อง แยกโรงอาหาร แยกห้องน้ำ และห้องรับประทานอาหารก็จะมีฉากกั้น เพื่อความปลอดภัยที่สุด ส่วนเด็กที่มาเรียน หากพบมีความเสี่ยง ก็จะให้กลับบ้านไปก่อน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.เหยี่ยว 1

%d bloggers like this: