วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 (ขุนอาสา 326) ร่วมกับ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม จัดกิจกรรมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติและสถาบัน พระมหากรุณาธิคุณต่อการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิค 19

“สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อน้องเยาวชนคนรุ่นใหม่”

กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 (ขุนอาสา 326) ร่วมกับ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม จัดกิจกรรมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติและสถาบัน พระมหากรุณาธิคุณต่อการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ จิตอาสาพระราชทาน ให้แก่เด็กนักเรียนได้รับทราบและเกิดความเข้าใจได้คุณค่าของประวัติศาสตร์ที่สถาบันหลักของชาติได้เสียสละสร้างและก่อประโยชน์คุณูปการนานัปการมาโดยตลอด ณ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้หน่วยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดไวรัส โควิด 2019 อย่างเคร่งครัด

%d bloggers like this: