“น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ”

“น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ”

กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า, ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอหล่มสัก, คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากร ณ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายนิยม โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานฯ
ทั้งนี้หน่วยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 2019 อย่างเคร่งครัด

%d bloggers like this: