วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ ต้อนรับเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทย พร้อมคณะฯในโอกาส เข้าเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่

ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ ต้อนรับเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทย พร้อมคณะฯในโอกาส
เข้าเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายคเณศ ประสาท ธกาล (H.E. Mr. Ganesh Prasad Dhakal)
เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ประจำประเทศไทย พร้อมคณะฯในโอกาส
เข้าเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: