วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

‘’เราทำความดี ด้วยหัวใจ’’ ซ่อมแซมบ้านให้ประชาชนเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 กองพันหารปืนใหญ่ที่ 30 กรมทหารปืนใหญ่ 21 โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนฯ และกำลังพลจิตอาสา ‘’

‘’เราทำความดี ด้วยหัวใจ’’ ซ่อมแซมบ้านให้ประชาชนเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 กองพันหารปืนใหญ่ที่ 30 กรมทหารปืนใหญ่ 21 โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนฯ และกำลังพลจิตอาสา ‘’เราทำความดี ด้วยหัวใจ’’ ร่วมบูรณาการกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว ให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้สูงอายุ จำนวน 1 หลังคือ นายรุ่งอรุณ จันทร์ดี อายุ 37 ปี ผู้พิการทางสติปัญญา บ้านเลขที่ 50/1 บ้านโคกสนั่น หมู่ 2 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร เพื่อยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

ผลการปฏิบัติ ดำเนินการไปแล้ว 30%

%d bloggers like this: