คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. แถลงข่าวสื่อมวลชน ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. แถลงข่าวสื่อมวลชน ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช. ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในการแถลงข่าวสื่อมวลชน ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 โดยมี ผศ.นพ. นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ , รศ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และ ผศ.พญ. พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแถลง

โดยการแถลงข่าวฯ ประกอบด้วย ผลงานเด่นในรอบปี 2564 ได้แก่โครงการความคืบหน้า Save Sujinno , การปรับปรุงลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก , การเปิดศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีการแพทย์ทันสมัย และศูนย์ธาลัสซีเมียและโลหิตวิทยา , อาคารพักญาติผู้ป่วยสวนดอก , งานวิจัยวัคชีน COVID-19 , การบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 ของคณะแพทยศาสตร์ มช. และโครงการที่จะดำเนินงานในปี 2565 ได้แก่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ “มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” , การระดมทุนเนื่องในวาระครบรอบ 135 ปี หลวงปู่แหวนสุจิณโณ , พิธีเปิดศูนย์การแพทย์หริภุญชัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , การปรับปรุงห้องฉุกเฉิน Modern Digital Emergency Department โดย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ แถลงเรื่อง การตอบสนองการระบาดของ COVID-19 ตลอดปี 2564 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และการบริการวัคชีน COVID-19 , กระบวนการคุณภาพและรางวัลที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้รับ , การนำเทคโนโลยีการจัดยาด้วยระบบอัตโนมัติเพื่อลดการคลาดเคลื่อนทางยา , Digital Hospital และ
7 วันอันตราย เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2565 ให้ปลอดภัยช่วงโควิด โดย ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ศูนย์ศรีพัฒน์ แถลงเรื่อง การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) , การปรับปรุงภูมิทัศน์คลินิกสูตินรีเวชและการดำเนินการย้ายสถานที่ทำการคลินิกกุมารเวช, การให้บริการวัคซีน Moderna แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 110,000 โดส , การนำเข้าเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคเฉพาะทาง และ การก่อสร้างอาคารหน่วยคัดกรองผู้ป่วย (Frontier Clinic) โดย ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ แถลงเรื่อง การแนะนำบริการศูนย์ฯ ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ทิศทางการให้บริการแบบ comprehensive healthcare และการดูแลผู้ป่วย problem base approach clinic โดย รศ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และการแถลงเรื่องงานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์ มช. กับการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดย ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน พร้อมสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟัง.

ทรงวุฒิ ทับทอง