วันจันทร์ ที่ 24 เดือนมกราคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองพลทหารราบที่ 7 และหน่วยขึ้นตรง บูรณาการหน่วยงาน จิตอาสา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา เชียงราย ลำปาง ตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางปีใหม่ 2565

กองพลทหารราบที่ 7 และหน่วยขึ้นตรง บูรณาการหน่วยงาน จิตอาสา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา เชียงราย ลำปาง ตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางปีใหม่ 2565

กองพลทหารราบที่ 7 ร่วมกับ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก, กองพันสัตว์ต่างที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก และ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดตั้งจุดบริการประชาชนในห้วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2565 ในห้วงระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2565 บริเวณ หน้าค่ายพระปิ่นเกล้า กองพลทหารราบที่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 7 ยังได้จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ประกอบด้วย กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 ร่วมกับ ส่วนราชการ , หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จัดตั้งจุดบริการประชาชน บริเวณหน้าอนุสรณ์สถาน พตท.2324 ค่ายขุนจอมธรรม อำเภอเมือง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา รวมถึง กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 จัดตั้งจุดบริการประชาชนและอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 บริเวณหน้าอาคารศูนย์สายตรวจชุมชนห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ส่วน กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 จัดตั้งจุดบริการประชาชนและอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 บริเวณหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และ กรมทหารราบที่ 17 ร่วมกับ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 34 จัดตั้งจุดบริการประชาชนและอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ณ เทศบาลตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางทำงานในต่างจังหวัด และเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเอง ในช่วงของวันหยุดติดต่อกันของเทศกาลปีใหม่ 2565 รวมไปถึงเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนหลังจากจำเป็นต้องเดินทางไกล ขับขี่ยวดยานพาหนะติดต่อกันหลายชั่วโมง เพื่อลดจำนวนของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ลดน้อยลง

%d bloggers like this: