เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 3 ตรวจเยี่ยมโครงการคัดแยกขยะอินทรีย์ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 3 ตรวจเยี่ยมโครงการคัดแยกขยะอินทรีย์ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.65 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมกุลพิจิตร บก.กอ.รมน.ภาค 3 พล.ต. วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 3 เป็นประธานการประชุมโครงการคัดแยกขยะอินทรีย์ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการติดตามผลปฏิบัติงาน และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง
จากนั้น เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 3 เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการคัดแยกขยะอินทรีย์ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของหน่วยรับผิดชอบ โดยตรวจ จุดทิ้งขยะทั่วไป จุดติดตั้งกรีนโคน จุดติดตั้งถังหมักขยะ.

ทรงวุฒิ ทับทอง