พรรคการเมืองเริ่มขยับลงพื้นที่เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครที่จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าพรรคพลังสังคมใหม่ พร้อมผู้บริหาร สมาชิกพรรคและ เปิดว่าที่ผู้สมัครของจังหวัดเชียงใหม่ เบื้องต้นจำนวน 3 เขต

พรรคการเมืองเริ่มขยับลงพื้นที่เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครที่จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าพรรคพลังสังคมใหม่ พร้อมผู้บริหาร สมาชิกพรรคและ เปิดว่าที่ผู้สมัครของจังหวัดเชียงใหม่ เบื้องต้นจำนวน 3 เขต

บรรยากาศ ของพรรคการเมืองเริ่มขยับลงพื้นที่เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ดร.เชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ หัวหน้าพรรคพลังสังคมใหม่ พร้อมผู้บริหาร สมาชิกพรรคและ เปิดว่าที่ผู้สมัครของจังหวัดเชียงใหม่ เบื้องต้นจำนวน 3 เขต คือเขต 2 เขต 4 และเขต 6 พร้อมได้จัดการประชุมสมาชิกพรรค เพื่อจัดตั้งตัวแทนพรรคการเมือง ในพื้นที่ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีสมาชิกพรรคเข้าร่วมจำนวน 70 คน เป็นไปตามที่กกต.กำหนด และมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่มีากรตรวจวัดไข้ ล้างงมือ เว้นระยะห่างในการประชุมครั้งนี้

ดร.เชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ หัวหน้าพรรคพลังสังคมใหม่ กล่าวว่าพรรคพลังสังคมใหม่พร้อมจัดส่งผู้สมัครลงทั่วประเทศทั้ง 400 เขต ยังคงชูนโยบายหลักที่นำมาใช้หาเสียง อาทิช่วยค่าใช้
จ่ายสวัสดิการค่าครองชีพพื้นฐานให้ผู้มีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปี โดยรวมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบี้ยคนชรา คนพิการ สามารดำเนินการได้ทันที่ โดยนำงบประมาณมาจาก
ส่วนต่างๆ ที่สามารถทำได้ทันที่ ขณะเดียวกันขอแบ่งพื้นที่ให้ว่าที่ผู้สมัคร ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ขอเก้าอี้ 2-3 คนเพื่อเข้าไปขับเคลื่อนนโยบายของพรรค ทางพรรคจะลง
พื้นที่เปิดตัวผู้สมัครในเขตพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr.ศิระ วีรตันตยาภรณ์