“ร.17 พัน.4 คิดค้นนวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสู่กองทัพบกสมัยใหม่”

“ร.17 พัน.4 คิดค้นนวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสู่กองทัพบกสมัยใหม่”

กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 คิดค้นนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบ การเบิก – จ่าย อาวุธยุทโธปกรณ์ผ่านแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือให้มีความทันสมัย และมีความรัดกุมเรื่องเวลาในการเบิก – จ่าย มากยิ่งขึ้น โดยใช้เวลาของเซิร์ฟเวอร์ในการบันทึกวันเวลา

กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 ได้จัดทำนวัตกรรมของหน่วยขึ้น โดยให้กำลังพลที่มีความรู้ ความสามารถในการเขียนโปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นระบบการจัดการ การเบิก – จ่าย อาวุธยุทโธปกรณ์ ชื่อว่า “ระบบการจัดการคลังอาวุธ ร.17 พัน.4 KAM (KHUNCHOMTHAM ARMORY MANAGEMENT)” วัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการจัดระบบการเบิก – จ่าย ยุทโธปกรณ์ของหน่วยให้ง่ายและสะดวกขึ้น โดยที่ผู้บังคับหน่วยและเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบจะสามารถตรวจสอบข้อมูล การเบิก-จ่าย อาวุธยุทโธปกรณ์ ได้แก่ ข้อมูลผู้เบิก ข้อมูลอาวุธที่เบิก และวันเวลาที่ทำการเบิก ภายในหน่วยได้ทั้งหมด และในการนี้ได้นำมาทำการฝึกอบรม ( UNIT SCHOOL ) แนะนำการใช้ระบบ ให้กับผู้บังคับกองร้อยและเจ้าหน้าที่คลังอาวุธของกองร้อยหน่วยขึ้นตรง ซึ่งหน่วยมีแผนพัฒนาและนำไปใช้ในอนาคต ณ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายขุนจอมธรรม อ.เชียงคำ จ.พะเยา.

ทรงวุฒิ ทับทอง