ตัวแทนทูตสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมสวัสดีปีใหม่ นายก.อบจ.เชียงใหม่

ตัวแทนทูตสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมสวัสดีปีใหม่ นายก.อบจ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ตัวแทนทูตสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งโดยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม เด็กหญิงณฤดี นราภิรมย์สุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา, เด็กชายพร้อมกุศล ญาณภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่, นางสาวปิยะธิดา บุญมาถา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะ ได้รับเกียรติเข้าพบ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบกระเช้า เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565

นอกจากนี้ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงนโยบายทำนุบำรุงคลองแม่ข่า รวมทั้งงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับที่จะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ บริเวณศูนย์ประชุม 80 พรรษา ให้เป็นสวนดอกไม้ที่สวยงาม เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมยังได้แสดงความชื่นชมแก่เด็ก เยาวชน และผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตสิ่งแวดล้อมของสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมและยินดีที่ตัวแทนเยาวชนจะช่วยประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ณ ห้องรับรองนายกองค์การส่วนบริหารจังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง