การปราบปรามขบวนการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ข้ามแดน ในพื้นที่จังหวัดตาก (13 มกราคม 2565)

การปราบปรามขบวนการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ข้ามแดน ในพื้นที่จังหวัดตาก (13 มกราคม 2565)

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มีนโยบายให้มีการบูรณาการ ระหว่างพลเรือน ตำรวจ ทหาร และทุกภาคส่วน ในการดำเนินการ สกัดกั้น ปราบปราม และจับกุมขบวนการโจรกรรมรถข้ามแดนอย่างจริงจัง เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ นั้น มีการดำเนินการจับกุมที่สำคัญ ดังนี้

เหตุการณ์ที่ 1 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 10.40 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจาก กองร้อยสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังลาดตระเวนตรวจพื้นที่รับผิดชอบมาใกล้ถึงแม่น้ำเมย ในพื้นที่บ้านวังตะเคียน ตำบลท่าสายลวด อำเภอ แม่สอด จังหวัดตาก นั้น ได้เห็นบุคคล จำนวน 3 คน กำลังจะนำรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน ข้ามแม่น้ำเมยไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน จึงได้ส่งสัญญาณให้หยุดเพื่อทำการตรวจสอบ จากการตรวจสอบพบว่า รถจักรยานยนต์ทั้ง 2 คัน ไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ของรถดังกล่าวแต่อย่างใด เชื่อว่าเป็นรถจักรยานยนต์ที่ได้มาจากวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย แล้วกำลังลักลอบนำข้ามไปจำหน่ายในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านโดยผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดรถดังกล่าวพร้อมนำตัวคนทั้งสามส่งตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส Covid – 19 แล้วส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

เหตุการณ์ที่ 2 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 09.30 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจาก กองร้อยทหารพรานที่ 3505 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังปฏิบัติภารกิจในการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด บริเวณพื้นที่บ้านพะละ ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก นั้น ได้พบรถยนต์กระบะ ยี่ห้อ อีซูซุ ขับผ่านเข้ามาที่จุดตรวจท่าทางมีพิรุธ จึงส่งสัญญาณให้หยุดรถ จากการตรวจสอบพบว่า รถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คัน ไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ของรถดังกล่าวแต่อย่างใด เชื่อว่าเป็นรถจักรยานยนต์ที่ได้มาจากวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย แล้วกำลังลักลอบนำข้ามไปจำหน่ายในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านโดยผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดรถดังกล่าวพร้อมผู้ต้องหา จำนวน 1 คน ส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือมีเบาะแสข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการโจรกรรมรถข้ามแดน ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการปราบปรามและจับกุม อย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย อีกทั้งหากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขบานการโจรกรรมรถข้ามแดน โดยตรง ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr.คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3