เชิญเที่ยวชม “ค่ายฝึกการรบพิเศษ และแหล่งโบราณคดีค่ายประตูผา”

เชิญเที่ยวชม “ค่ายฝึกการรบพิเศษ และแหล่งโบราณคดีค่ายประตูผา”

ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา เป็นสถานที่ที่เหมาะกับนักท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบการเที่ยวแนวแอดเวนเจอร์ ผจญภัย และชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ เรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ และชอบที่จะสนุกสนานแนวการฝึกคล้ายทหาร สามารถมาเที่ยวกันได้ทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารเป็นผู้นำไปเที่ยว ทั้งการนำเดินป่าเชิงอนุรักษ์ ในพื้นที่ค่าย และบริเวณใกล้เคียง โดยก่อนการเดินจริง เพื่อชมสิ่งต่างๆ ที่น่าสนใจ ก็จะได้รับการเรียนรู้ในเชิงวิชาการกันก่อน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทหารจะอธิบายสิ่งต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจ และสามารถที่จะปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง เวลาที่เราออกเดินทางท่องป่า ซึ่งก็รวมถึงสถานการณ์สมมุติ ถ้าหากตนเองติดอยู่ในป่าจะต้องดำรงชีวิตรอดยังไง เรียกว่าเป็นการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ และสามารถจดจำไว้ไปใช้ในชีวิตของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และความน่าตื่นเต้นไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของการเรียนรู้ และพาไปเดินท่องป่าเท่านั้น นักท่องเที่ยวยังจะได้ไปท้าทายความแข็งแกร่ง ความอดทนของร่างกาย และจิตใจได้ด้วย อาทิ การไต่หน้าผาจำลอง, การกระโดดหอ, การตั้งค่ายพักแรม รวมทั้ง นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ และธรรมชาติที่มีความสวยงาม และทัศนียภาพที่จะทำให้นักท่องเที่ยวหายเหนื่อย ด้วยการเดินขึ้นไปถึงบนยอดเขาก็จะได้เห็นวิวสวยๆ ให้สมกับความเหนื่อย

นอกจากกิจกรรมที่น่าสนใจเหล่านี้ จะไม่ต้องพลาดที่จะไปเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีค่ายประตูผา สถานที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ พาย้อนกลับไปในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ คือ โบราณคดีประเภทแหล่งฝังศพและแหล่งภาพเขียนสี อายุกว่า 3,000 ปี ลักษณะของภาพจะเป็น ภาพมือ คน สิ่งของ เครื่องใช้ สัตว์ พืช และภาพเชิงสัญลักษณ์ ภาพเขียน 7 กลุ่ม ได้แก่ ผาเลียงผา, ผานกยูง, ผาวัว, ผาเต้นระบำ, ผาหินตั้ง, ผานกกางเขน, ผาล่าสัตว์ และผากระจง ซึ่งแหล่งภาพเขียนสีประตูผา ถือว่าเป็นแหล่งที่พบภาพเขียนสีจำนวนมากและยาวต่อเนื่องมากที่สุดในภาคเหนือ รวมทั้งยังมีการขุดพบหลุมศพโครงกระดูกมนุษย์โบราณ ภาชนะดินเผา ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปชมกันได้อย่างสะดวก และมีวิทยากรที่จะมาอธิบายสิ่งต่างๆ ให้ได้เข้าใจถึงที่มาที่ไปกันมากขึ้น ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดลำปางอีกด้วย

จึงขอเชิญชวนข้าราชการทหารในสังกัดกองทัพภาคที่ 3, พี่น้องประชาชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเที่ยวแนวแอดเวนเจอร์ ผจญภัย และชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ เรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ของจังหวัดลำปาง ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 054-247712 หรือ 054-225441 ในแบบวิถีใหม่ New Normal ได้อย่างมั่นใจ ในความปลอดภัย สัมผัสธรรมชาติอย่างมีความสุข รวมทั้งได้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกของชาติ และช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr.คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3