(มีคลิป) นายกฯเมืองแม่เหียะ พร้อมศูนย์พิทักษ์สิทธิชุมชนแม่เหียะ เข้าพบนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ขอคำแนะนำที่ดินสาธารณประโยชน์

นายกฯเมืองแม่เหียะ พร้อมศูนย์พิทักษ์สิทธิชุมชนแม่เหียะ เข้าพบนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ขอคำแนะนำที่ดินสาธารณประโยชน์

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 18 ม.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวคืบหน้าจากกรณีที่ดินที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทุ่งเลี้ยงสัตว์บ้านสันพระนอน ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เขียงใหม่ มีปัญหาคือที่ดินดังกล่าวทางกรมส่งเสริมการเกษตรเข้ามาใช้ประโยชน์โดยผิดกฏหมายมาโดยตลอด

ล่าสุดเช้าวันที่ 18 ม.ค.3565 ที่สำนักงานอำเภอเมืองเชียงใหม่ นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ, นางอำพร ธนากูล กำนันตำบลแม่เหียะ, นายดี จันทคลักษณ์ อดีตกำนัน ต.แม่เหียะ, นายประหยัด จตุพรพิทักษ์กุล ประธานศูนย์พิทักษ์สิทธิชุมชน ต.แม่เหียะ พร้อมชาวบ้านได้เข้าพบกับ นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอ เมืองเชียงใหม่ เพื่อขอคำแนะนำในเรื่องขอให้กรมส่งเสริมการเกษตร ออกจากที่ดินสาธารณประโยชน์ ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันในหมู่ที่ 5 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ และเศรษฐกิจเมืองแม่เหียะ เพื่อให้เร่งดำเนินการทางกฎหมายตามที่ศาลปกครองได้มีคำสั่งยุติ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ออกจากพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้ใช้เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ของชาวบ้านในพื้นที่โดยให้เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบ้านสันพระนอนจากอดีตที่เคยเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์โดยที่

ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2564 ที่ผ่านมาทราบว่า กรมส่งเสริมการเกษตรไม่เห็นด้วยตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของกรมส่งเสริมการเกษตร และได้เสนอข้อพิพาทไปยังอัยการสูงสูงสุด ตามระเบียบนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณา ชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐ และ การดำเนินคดี61 จะได้มีการหารือของส่วนหน่วยงานเพื่อเกี่ยวข้อง เพื่อที่จะได้ยืนให้กับทาง ผวจ.เชียงใหม่ดำเนินการต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: