สนภ.3 จัดกำลังพลร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

สนภ.3 จัดกำลังพลร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.3 นทพ. ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล พร้อมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศ เนื่องในวันกองทัพไทย รวมจำนวน ( 1,063 นาย ) ร่วมประกอบพิธีสวนสนามและพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคี ความเข้มแข็ง และความพร้อมเพรียงของเหล่าทัพ ถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งดำรงพระราชสถานะเป็นองค์จอมทัพไทย ตลอดจนระลึกถึงวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถี มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา แห่งกรุงหงสาวดี ที่ ทรงปกปักรักษาแผ่นดินไทยไว้ รวมทั้งเหล่าบรรพชนที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตธำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกราชของชาติไทย
โดย พลโทบุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นประธาน ณ สนามค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: