สนภ.3 ให้การต้อนรับ คณะชุดตรวจฯ จเรทหารทั่วไป พร้อมคณะฯ

สนภ.3 ให้การต้อนรับ คณะชุดตรวจฯ จเรทหารทั่วไป พร้อมคณะฯ

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. ยุทธชัย จันทรวิภาค ผอ.สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.อ. คำรณ เครือวิชณยาจารย์ จเรทหารทั่วไป พร้อมคณะ ซึ่งได้เดินทางมาตรวจสอบ การปฏิบัติราชการ บก.ทท. ในบทบาทหน้าที่การพัฒนาประเทศ เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ การแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนิน การพัฒนาคลองแม่ข่า ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ณ บก.สนภ.3 นทพ. ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ และ วัดเทพนิมิต ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: