“มีแล้วแบ่งปัน” กิจกรรมตู้ปันสุข ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ โรคระบาดโควิด-19 และจิตอาสาทำความดี บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ เนื่องในวันกองทัพไทย

“มีแล้วแบ่งปัน” กิจกรรมตู้ปันสุข ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ โรคระบาดโควิด-19 และจิตอาสาทำความดี บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ เนื่องในวันกองทัพไทย

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. พลโท บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ มอบหมายให้ พันเอก นพดล ยงพาณิชย์ รอง ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จัดกิจกรรม “ตู้ปันสุข” เติมสิ่งของอุปโภค – บริโภค ประกอบด้วย น้ำดื่ม, ไข่ไก่, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, หน้ากากอนามัย และข้าวสาร เพื่อแบ่งปันและบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้น ให้กับประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 ที่มารับบริการทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งนำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ในสถานการณ์วิกฤตขาดแคลนโลหิตสำรอง เนื่องในวันกองทัพไทย 18 มกราคม เพื่อน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรง มีต่อชาติไทย ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: