เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 32 แห่ง ได้มาตรฐานและผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามระเบียบมหาสมาคม ว่าด้วยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ. 2558 โดยมีคณะสงฆ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุม ณ อาคารแม่สนอง แตงอ่อน วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: