รพ.ลานนา ออกเยี่ยมขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลเนื่องในวาระดิถี ขึ้นปีใหม่ ปี 2565

รพ.ลานนา ออกเยี่ยมขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลเนื่องในวาระดิถี ขึ้นปีใหม่ ปี 2565

ตัวแทนคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ โดยคุณจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด ออกเยี่ยม เนื่องในวาระดิถี ขึ้นปีใหม่ ในปี 2565

ทั้งนี้ โรงพยาบาลลานนา ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาลลานนา เป็นอย่างดี มา ณ โอกาสนี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง