วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

อบจ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดและกล่าวสนับสนุนการจัดงานสมโภช 115 ปี และ OTOP ของดีอำเภอฮอด ประจำปี 2565

อบจ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดและกล่าวสนับสนุนการจัดงานสมโภช 115 ปี และ OTOP ของดีอำเภอฮอด ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 18.00 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวศรีโสภา โกฏคำลือ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดและกล่าวสนับสนุนการจัดงานสมโภช 115 ปี และ OTOP ของดีอำเภอฮอด ประจำปี 2565 โดยมี นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอฮอด กล่าวรายงาน โดยวัตถุประสงค์การจัดงานฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในพื้นที่อำเภอฮอด นำผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงของแต่ละตำบลมาจำหน่าย ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว และของดีอำเภอฮอด สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การออกร้านนิทรรศการ OTOP และ ของดีเมืองฮอด
การประกวดผ้าทอพื้นเมืองและผ้าทอชนเผ่า การประกวดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมและของดีอำเภอฮอด
การประกวดผลผลิตทางการเกษตร และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเที่ยวชมงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 มกราคม 2565 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: