วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ดติดเชื้อรายใหม่ 96 รายเสี่ยงสูงทำกิจกรรมร่วมกันรักษาหาย 75 ราย คงพยาบาล 724 ราย เสียชีวิต 0 ราย

สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 26 มกราคม 2565 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ วันนี้ (ระลอก มกราคม 2565) 96 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,714 รายรักษาหาย 75 ราย คงพยาบาล 724 ราย เสียชีวิต 0 ราย เสียชีวิตสะสม 3 ราย ยอดผู้ป่วยโควิด 19 ยืนยันสะสม ในจังหวัดร้อยเอ็ด ยอดสะสม : 15,488 ราย เสียชีวิตสะสม : 121 ราย
ข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่แยกรายอำเภอ
ใน 16 อำเภอ ดังนี้
1. อ.เมืองร้อยเอ็ด 25 ราย
• เดินทางมาจาก จ.สุโขทัย 1 ราย ตรวจพบเชื้อโควิด 19
• ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมบ้าน/ชุมชน 8 ราย (ต.รอบเมือง 5 ราย , ต.หนองแวง 3 ราย)
• ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมบ้าน/ชุมชน 3 ราย (ต.เหนือเมือง )
• ตรวจคัดกรอง โรคระบบทางเดินหายใจ ในโรงพยาบาล 6 ราย (ต.เหนือเมือง 5 ราย , ต.ในเมือง 1 ราย)
• ตรวจคัดกรอง โรคระบบทางเดินหายใจ ในโรงพยาบาล 3 ราย (ต.รอบเมือง 2 ราย , ต.แคนใหญ่ 1 ราย )
• ตรวจคัดกรอง ในโรงพยาบาลก่อนทำหัตถการ 3 ราย (ต.รอบเมือง 1ราย , ต.ดงลาน 1ราย, ต.ขอนแก่น 1 ราย)
• ตรวจคัดกรองก่อนทำงาน 1 ราย (ต.เหนือเมือง)

2. อ.อาจสามารถ 18 ราย
• ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมบ้าน/ในชุมชน 5 ราย (ต.โหรา)
• ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมบ้าน/ในชุมชน 4 ราย (ต.หนองบัว)
• ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมบ้าน/ในชุมชน 9 ราย (ต.อาจสามารถ)

3. อ.ทุ่งเขาหลวง 13 ราย
• ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 13 ราย (ม.7 ต.เหล่า) ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 7 ราย
• นั่งรถเดินทางคันเดียวกันกับผู้ติดเชื้อ 4 ราย , รับประทานอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อ 2 ราย

4. อ.เสลภูมิ 8 ราย

• ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมบ้าน/ในชุมชน 3 ราย (ต.กลาง)
• ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมบ้าน 1 ราย (ต.เกาะแก้ว)
• ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมบ้าน 2 ราย (ต.วังหลวง)
• ตรวจคัดกรอง โรคระบบทางเดินหายใจ ในโรงพยาบาล 1 ราย (ต.กลาง) ปัจจัยเสี่ยง มาร่วมงานแต่งงานที่ อ.เมืองร้อยเอ็ด
• ตรวจคัดกรอง โรคระบบทางเดินหายใจ ในโรงพยาบาล 1 ราย (ต.นาแซง) ปัจจัยเสี่ยง พนักงานร้านอาหาร

5. อ.ศรีสมเด็จ 6 ราย
• ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมบ้าน/ในชุมชน 6 ราย (ต.ศรีสมเด็จ) รับประทานอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร

6. อ.เมยวดี 5 ราย
• ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมบ้าน/ในชุมชน 5 ราย (ต.บุ่งเลิศ)

7. อ.สุวรรณภูมิ 4 ราย
• เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร 3 ราย ตรวจพบเชื้อโควิด 19
• ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในชุมชน 1 ราย (ต.ทุ่งกุลา) รับประทานอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อโควิด 19

8. อ.เมืองสรวง 3 ราย
• ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในชุมชน 1 ราย (ต.เมืองสรวง)
• ตรวจคัดกรอง ATK ด้วยตนเอง ผลบวก 1 ราย (ต.เมืองสรวง)
• ตรวจคัดกรอง โรคระบบทางเดินหายใจ / ATK ในโรงพยาบาล 1 ราย (ต.หนองผือ) นักศึกษา วิทยาลัยแห่งหนึ่งใน อ.เมืองร้อยเอ็ด

9. อ.ธวัชบุรี 3 ราย
• ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1 ราย (ต.ธงธานี) สัมผัสผู้ติดเชื้อฯ เป็นเพื่อนร่วมงานที่ ต.ราชธานี
• ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1 ราย (ต.หนองไผ่) สัมผัสน้องสาวที่ติดเชื้อฯ จาก อ.เมืองร้อยเอ็ด
• ตรวจคัดกรองก่อนทำหัตถการ 1 ราย (ต.ธงธานี)

10. อ.ปทุมรัตต์ 3 ราย
• เดินทางมาจาก จ.บุรีรัมย์ 2 ราย ตรวจพบเชื้อโควิด 19
• ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมบ้าน 1 ราย (ต.บัวแดง)

11. อ.จตุรพักตรพิมาน 2 ราย
• ตรวจคัดกรอง ATK ด้วยตนเอง ผลบวก 1 ราย (ต.ดงแดง)
• ตรวจคัดกรอง โรคระบบทางเดินหายใจ ในโรงพยาบาล 1 ราย (ต.ดงแดง)

12. อ.หนองฮี 2 ราย
• ตรวจคัดกรอง โรคระบบทางเดินหายใจ ในโรงพยาบาล 1 ราย (ต.หนองฮี)
• ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1 ราย (ต.ดูกอึ่ง) สัมผัสลูกสาวที่ติดเชื้อโควิด 19 จาก จ.ศรีสะเกษ

13. อ.พนมไพร 1 ราย
• ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมบ้าน 1 ราย (ต.นานวล)

14. อ.โพนทอง 1 ราย
• ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมบ้าน 1 ราย (ต.สว่าง)

15. อ.เกษตรวิสัย 1 ราย
• ตรวจคัดกรอง โรคระบบทางเดินหายใจ ในโรงพยาบาล 1 ราย (ต.หนองแวง)

16. อ.หนองพอก 1 ราย
• เดินทางมาจาก จ.มุกดาหาร 1 ราย ตรวจพบเชื้อโควิด 19

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

%d bloggers like this: