เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 /เสนาธิการศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 3 และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 3) รุ่นที่ 1/65 ภาคปฏิบัติ

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 /เสนาธิการศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 3 และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 3) รุ่นที่ 1/65 ภาคปฏิบัติ

พลตรี สาธร ศิริยานนท์ เสนาธิการศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 3 พร้อมด้วย นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้รับการฝึกอบรม หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 3) รุ่นที่ 1/65 การฝึกปฏิบัติวิชาพื้นฐานการบรรเทาสาธารณภัย เเละการทดสอบกำลังใจ ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 3 กองบิน 41 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดย ผู้รับการฝึกอบรม หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 3) รุ่นที่ 1/65 ดำเนินการฝึก การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / การบริหารเหตุการณ์วิกฤต (ภาคทฤษฎี) และ ดำเนินการฝึก การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / การบริหารเหตุการณ์วิกฤต (ภาคปฏิบัติ การฝึก CPX และการฝึก FTX) ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 3 โดยมีการฝึกอบรมที่สำคัญ ประกอบด้วย

การแก้ไขปัญหาเวลาเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ (CMS) (แปลง 2) มีรายวิชาภารกิจการฝึกที่สำคัญ อาทิ การช่วยเหลืออุบัติเหตุทางถนน/การใช้เครื่องมือตัดถ่าง, การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ, เงื่อนเชือก, การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ , ไฟประเภทต่างๆ/การดับเพลิง, และการสาธิตการจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหว ไฟไหม้โรงงาน สารเคมีรั่วไหล, โดดหอสูง 34 ฟุต

ทั้งนี้ การปฏิบัติและการฝึกอบรมกิจกรรมต่างๆ อยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเข้มงวด