วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผอ.สนภ.4 นทพ.มอบ ยา เวชภัณฑ์ และแร่ธาตุก้อน พร้อมกับมอบน้ำเชื้อโคแช่แข็งให้กับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ผอ.สนภ.4 นทพ.มอบ ยา เวชภัณฑ์ และแร่ธาตุก้อน พร้อมกับมอบน้ำเชื้อโคแช่แข็งให้กับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ

ณ บก.สนภ.4 สน. ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส พล.ต. กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สนภ.4 นทพ. ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.นราธิวาส ในการนี้ได้กรุณาเป็นประธานในการมอบ ยา เวชภัณฑ์ และแร่ธาตุก้อน พร้อมกับมอบน้ำเชื้อโคแช่แข็งให้กับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. ตามแผนงาน/โครงการ การจัดหา ยา เวชภัณฑ์ และแร่ธาตุก้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ปัจจุบัน โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. มีจำนวน 66 กลุ่ม ในพื้นที่ปฏิบัติงาน 38 ตำบล 20 อำเภอ ของ 3 จังหวัดกับ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา มีสมาชิก 2,000 ราย มีประชากรโค จำนวน 13,286ตัว แยกเป็นเพศผู้ 5,478ตัว เพศเมีย 7,808 ตัว
สำนักงานพัฒนาภาค 4 ส่วนหน้า

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ให้เจ้าหน้าที่ประจำ ชุดส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัด ได้เข้าเกาะติด ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือประธานกลุ่มและสมาชิกอย่างใกล้ชิด
สามารถผสมเทียมโค ได้จำนวน 2,084 ครั้ง ติดตามลูกโคเกิดได้ จำนวน168 ตัว และจำหน่ายโคได้ จำนวน 227 ตัว คิดเป็นมูลค่า 5,300,000 บาท ซึ่งเกินเป้าหมายที่วางไว้
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโค ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดข้อขัดแย้งและมีความเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่รัฐ โดยส่งเสริมให้ชาวบ้านช่วยเหลือชาวบ้านตามแนวคิดที่ว่า “ร่วมกันคิด แยกกันเลี้ยง รวมกันขาย”

%d bloggers like this: