(มีคลิป) มทบ.33 เปิดจุดรับบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน ในถิ่นทุรกันดาร

มทบ.33 เปิดจุดรับบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน ในถิ่นทุรกันดาร

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.65 เวลา 09.30 น. มทบ.33 เปิดจุดรับบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน ในถิ่นทุรกันดาร โดยมีกำลังพลพร้อมครอบครัว และผู้มีใจบุญ นำชุดนักเรียน เสื้อผ้า รองเท้า ที่มีสภาพดี สมุด หนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน มาร่วมบริจาค เพื่อนำไปจัดทำเป็น “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” สำหรับนำไปมอบให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกทั้งได้รับปฏิทินเก่า(แบบตั้งโต๊ะ) เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด นำไปจัดทำเป็นหนังสือแบบอักษรเบรลล์ในการประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนตาบอดต่อไป

โดยจะดำเนินการส่งมอบให้ทาง กองทัพภาคที่ 3 เพื่อดำเนินการรวบรวมและแบ่งมอบแก่โรงเรียนต่างๆ ต่อไป ทั้งนี้ มทบ.33 ยังคงเปิดรับบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนทุกวัน ณ สโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: