วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือประชาชนในห้วงสถานการณ์โควิด-19

” มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือประชาชนในห้วงสถานการณ์โควิด-19 ”

เมื่อ 26 มกราคม 2565
ตั้งแต่เวลา 0900 – 1200
ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือประชาชนในห้วงสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 3 นาย ปริมาณโลหิต 1,200 CC

%d bloggers like this: