วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เมืองพัทยาเปิดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมไมช์ เมืองพัทยา ครั้งที่ 1/2565 เตรียมความพร้อม สสปน.เจ้าภาพจัดงาน Thailand International Airshow และงาน Thailand Airshow

เมืองพัทยาเปิดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมไมช์ เมืองพัทยา ครั้งที่ 1/2565 เตรียมความพร้อม สสปน.เจ้าภาพจัดงาน Thailand International Airshow และงาน Thailand Airshow

วันที่ 26 ม.ค.65 มีรายงานว่า นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมไมช์ เมืองพัทยา ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้แทน สปปน. ภาคกลาง-ภาคตะวันออก พร้อมคณะทำงาน และส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้อง 231 ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี

ภายใต้แผนแม่บทอุตสาหกรรม “ไทยแลนด์ล็อก-อินอีเวนท์” (Thailand LOG-IN Events) แผนการดำเนินงานต่อเนื่อง 3 ปี สำนักงานส่งเสริมจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. มีแผนการดำเนินงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ของประเทศไทยในด้านอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน และโลจิสติกส์รวมไปถึงอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยเล็งเห็นว่าเมืองพัทยาน่าจะมีการพัฒนาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีบทบาทสำคัญต่อการรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ การจัดแสดงสินค้านานาชาติ การค้า และการลงทุน

โดยได้เตรียมแผนนำร่องงานจัดงาน Thailand International Airshow ในปีพ.ศ.2566 และ พ.ศ.2568 ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา-พัทยา และวางแผนจัดงาน Thailand Airshow ในปี พ.ศ.2566 เพื่อกระตุ้นนวัตกรรมอากาศยาน และสิ่งประดิษฐ์ล้ำสมัยของอุตสาหกรรมการบิน ถือเป็นการแสดงทางอากาศระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

เมืองพัทยาจึงได้จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมไมช์ เมืองพัทยา ขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการทำงาน โดยงานนี้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน ส่วนเมืองพัทยารับหน้าที่เป็นโฮสต์ชิตี้ สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่คาดว่าจะมีนักลงทุนด้านอุตสาหกรรมทางอากาศเดินทางเจ้าพื้นที่เป็นจำนวนมาก

%d bloggers like this: