วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(สระแก้ว) – ตำรวจของประชาชน ” เดินหน้าโครงการ Cyber Village เข้าถึงปัญหาอาชญากรรมจากชุมชน

(สระแก้ว) – ตำรวจของประชาชน ” เดินหน้าโครงการ Cyber Village เข้าถึงปัญหาอาชญากรรมจากชุมชน

สระแก้ว – ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว เดินหน้าโครงการ Cyber Village เข้าถึงปัญหาอาชญากรรมจากชุมชน ทุกคนมีฐานะเป็น หุ้นส่วนกับตำรวจ วางแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัย และ สงบสุข ส่วนพื้นที่ สภ.วังน้ำเย็น นายอำเภอและ ผกก.ร่วมกันเปิดจุดบริการชุมชนในพื้นที่ ต.ทุ่งมหาเจริญ เพื่อให้บริการประชาชนในชุมชนเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.ปรีชา สมสถาน รอง ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝอ.5 บก.ภ.จว.สระแก้ว และ พ.ต.อ.เอกอนันต์ หูแก้ว ผกก.สภ.เมืองสระแก้ว ,พ.ต.ท.ธวัชชัย ล่ามกิจจา รอง ผกก.ป.ฯ, พ.ต.ท.โอภาส บุญลือ สวป.ฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการโครงการ Cyber Village สภ.เมืองสระแก้ว ร่วมประชุมวางแผนติดตามการปฏิบัติงานโครงการดังกล่าว โดยเน้นย้ำ เรื่องต้องปฏิบัติประกอบด้วย การสร้าง Banner ให้มีรูปลักษณ์เด่นสวยงามและดึงดูดใจ น่าสนใจ บนหน้าสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ RTP Cyber Village สภ./ชุมชน , กิจกรรมในสื่อประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชนต้องกระชับชัดเจนได้ใจความว่าเมื่อใด ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร พร้อมภาพที่ลงบนสื่อให้มีความชัดเจนสวยงามตามจำนวนที่เหมาะสม โดยให้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการหมู่บ้านในโครงการดังกล่าว ที่มีคุณสมบัติของบุคคลที่หลากหลายอาชีพ และเป็นผู้ที่สมาชิกในชุมชนให้ความรัก ความไว้วางใจ ศรัทธาและมีภาวะผู้นำ โดยมีสัดส่วน คณะกรรมการ หนึ่งท่านต่อการดูแลสมาชิกในชุมชน 10-15 คนและจัดทำคำสั่งเสนอให้หัวหน้าสถานีตำรวจลงนามแต่งตั้ง

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวยังให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายตั้งแต่ ผกก., รอง ผกก.ป., สวป., และชุดปฏิบัติตามโครงการ ได้จัดให้มีการประชุมวางแผนร่วมกับผู้นำและคณะกรรมการชุมชนในโครงการ เพื่อกำหนดแนวทางหรือจุดประกายความคิดตามหลัก ทฤษฎีงานตำรวจมวลชนสัมพันธ์ ตามลำดับ โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการตามโครงการดังกล่าว ได้นำหลักการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ และเปิดกว้างที่จะรับฟังสภาพข้อเท็จจริงมาประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน ภายใต้หลักการ “กล้าคิด กล้าทำ” เช่น ปัญหาอาชญากรรม ความหวาดกลัวภัย อันตรายจากอาชญากรรม สภาพความไร้ระเบียบ และความเสื่อมโทรมทางกายภาพในชุมชน ให้เกิดความเชื่อมั่น การทำงานร่วมกันระหว่างตำรวจกับชุมชน เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.ปรีชา พร้อมด้ว ผกก.สภ.เมืองสระแก้ว ,รอง ผกก.ป.ฯ ,สวป.ฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการโครงการ Cyber Village ชุมชนบ้านใหม่ถาวร ได้เดินทางลงพื้นที่พบกับ นายบัวพา เจริญศรี ซึ่งเป็นผู้นำชุมชน พร้อมด้วย นางผกาพร พรหมดำรง ผอ.รร.บ้านใหม่ถาวร และสมาชิกในชุมชน เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวที่หมู่บ้านใหม่ถาวร ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว และได้ฝากแนวทางการดำเนินงาน ให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตามโครงการได้มีแนวคิดร่วมกับชุมชนภายใต้หลักการ “ประชาชนเป็นผู้อาศัยในชุมชน ทุกคนมีฐานะเป็น หุ้นส่วนกับตำรวจ” สิทธิและหน้าที่ควบคู่กับการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาวิเคราะห์สภาพปัญหาและการจัดลำดับความเร่งด่วน และการวางแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัยและสงบสุข ร่วมกัน

นอกจากนั้น ที่ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว พ.ต.อ.ชนณพัฒน์ ศิริเลิศ ผกก.สภ.วังน้ำเย็น ได้ร่วมกันเปิดจุดบริการชุมชนบ้านแสนสุข โดยมีนายอารยันต์ ท่าใหญ่ เป็นประธาน ณ ที่พักสายตรวจบ้านคลองใหญ่ หมู่ 18 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เพื่อเป็นจุดพักสายตรวจคลองใหญ่ ระหว่างปฏิบัติงาน โดยที่พักจุดบริการชุมชนบ้านแสนสุขดังกล่าว อยู่ในบริเวณสี่แยกคลองใหญ่พื้นที่ ต.ทุ่งมหาเจริญ ซึ่งอยู่ห่างไกลจากสถานีตำรวจ ครอบคลุมพื้นที่บริเวณเขตป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งเมื่อเกิดเหตุในบริเวณใกล้เคียง เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถเดินทางลงไปรับแจ้งเหตุและปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

….นายยุทธนา พึ่งน้อย
ปัญหาอาชญากรรม, CyberVillage, สระแก้ว

%d bloggers like this: