การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ (27 มกราคม 2565)

การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ (27 มกราคม 2565)

ตามที่ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้มีนโยบายปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยบูรณาการหน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทำลาย หรือด้วยการกระทำใดๆ อันเป็นการทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สภาพป่า โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่นั้น ได้ดำเนินการจับกุมและปราบปรามในพื้นที่ ดังนี้

เหตุการณ์ที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 12.00 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่จาก กองร้อยทหารพรานที่ 3604 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังลาดตระเวนตราจด้วยการเดินเท้าอยู่ในเขตพื้นที่ บ้านแม่แคะ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดตาก ได้พบไม้สักแปรรูป จำนวน 181 แผ่น (ปริมาตร 2.49 ลูกบาศก์เมตร), เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องปั่นไฟขนาดเล็ก จำนวน 2 เครื่อง ถูกซุกซ่อนไว้ในป่า จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุและพื้นที่ใกล้เคียง ไม่พบตัวเจ้าของไม้หรือสิ่งของดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงร่วมกันตรวจยึดไว้เป็นของกลาง พร้อมทั้งแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

เหตุการณ์ที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 05.00 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจาก กองร้อยทหารราบที่ 1431 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังลาดตระเวนตราจด้วยการเดินเท้าอยู่ในเขตพื้นที่ บ้านผ่านศึกพัฒนา ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ได้พบ ไม้ประดู่แปรรูป จำนวน 2 แผ่น และเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง ถูกซุกซ่อนไว้ในป่า จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุและพื้นที่ใกล้เคียง ไม่พบตัวเจ้าของไม้หรือเลื่อยโซ่ยนต์ เจ้าหน้าที่จึงร่วมกันตรวจยึดไว้เป็นของกลาง พร้อมทั้งแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

เหตุการณ์ที่ 3 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 11.30 น. เจ้าหน้าที่จาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ลาน้อย เข้าทำการตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ในเขตป่าพื้นที่ท้ายหมู่บ้านแม่สำเพ็งเหนือ ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งพบ ไม้สักท่อนยาวประมาณ 0.8 เมตร จำนวน 6 ท่อน และไม้สักแปรรูป ยาวประมาณ 2.1 – 3.1 เมตร จำนวน 47 แผ่น จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุและพื้นที่ใกล้เคียง ไม่พบตัวเจ้าของไม้หรือตัวผู้กระทำผิด เจ้าหน้าที่จึงร่วมกันตรวจยึดไว้เป็นของกลาง พร้อมทั้งแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการปราบปรามและจับกุม อย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย อีกทั้งหากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูล การลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยตรง ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3