เชียงใหม่ อบต.ขุนคงเข้าตรวจเข้มรถรางเหาะไฟฟ้าและเครื่องเล่นสวนน้ำให้มีมาตรฐานความปลอดภัย ด้านนายกฯ จะช่วยสร้างเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวให้กับชุมชน

เชียงใหม่ อบต.ขุนคงเข้าตรวจเข้มรถรางเหาะไฟฟ้าและเครื่องเล่นสวนน้ำให้มีมาตรฐานความปลอดภัย ด้านนายกฯ จะช่วยสร้างเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวให้กับชุมชนโดยเฉพาะบ้านถวายจะได้กลับมาคึกคัก กลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่เกิดขึ้นของบ้านถวาย อำเภอหางดงและจังหวัดเชียงใหม่ เพราะรถรางเหาะไฟฟ้าเป้นแห่งที่ 3 ของโลก จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เดินทางในพื้นที่เพิ่มขึ้น

นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง พร้อมด้วยนายนิรันดร์ ปัญญาสืบ ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อำเภอหาดง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย ขอให้บริการรถรางเหาะไฟฟ้า เครื่องเล่น สวนน้ำ ซิปไลน์ ภายใน จังเกิ้ล เดอ คาเฟ่ แอ็ด บัฟฟาโล่ ไอซ์แลนด์ มีนางสาวอรัญญา ทะรินทร์ เจ้าของจังเกิลกรุ๊ป บ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบอย่างเข้มเพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ต่อผู้มาใช้บริการ ตามจุดต่างๆ ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เน้นย้ำต่อผู้ประกอบการความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต้องมาก่อน

ายพิทักษ์ ตุ้มอินมร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง การตรวจสอบตามคำขอจากเจ้าของ มีการขออนุญาตการก่อสร้างอย่างถูกต้อง ส่วนการมาตรวจเครื่องเล่นให้ได้มาตรฐาน
ตามที่ได้ยืดคำขอมา ทั้งรถรางเหาะไฟฟ้าที่มีมาตรฐานจากวิศวกรชาวเยอรมันเข้ามาควบคุม ได้ทดลองนั่งมีความปลอดภัยสูง หากไม่ลงตัวล็อคผู้เล่น รถจะหยุดไม่ทำงาน หรือไป
ระหว่างทางยกขึ้นตัวรถก็จะหยุดทัน มีการปล่อยเว้นระยะ ป้องกันการชนซ้ำรอยเหมือนที่โป่งแยง แต่นักท่องเที่ยวสามารถใช้มือถือถ่ายภาพได้ เพราะเป็นการนั่งคู่ ส่วนเครื่องเล่นเด็ก
สวนน้ำ เครื่องเล่นในน้ำ และซิปไลน์ ใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน มีเจ้าหน้าที่ค่อยดูแล อย่างไรก็ตามแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้จะเข้ามาช่วยให้การท่องเที่ยวเศรษฐกิจของชุมชนบ้านถวาย ซึ่ง
เคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของฝากของที่ระลึกจากหัตถกรรมงานไม้อันเรื่องชื่อ แต่หลังจากการระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบทำให้บ้านถวายเงียบนักท่องเที่ยวเกือบเป็น 0 แต่จากนี้
จะกลับมาคึกคักเพราะได้อนิสงส์จากแห่งท่องเที่ยวใหม่จะเป้นอีกหนึ่งแลนด์ของบ้านถวาย อำเภอหางดง และของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทุกคนจะต้องเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเช็คอิน โดย
เฉพาะรถรางเหาะไฟฟ้าซึ่งเป็นแห่งที่ 3 ของโลก.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: