ผบ.มทบ.33 ให้การต้อนรับหัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ ทภ.3 ประจำปีงบประมาณ 2565

ผบ.มทบ.33 ให้การต้อนรับหัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ ทภ.3 ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.65 พล.ต.สันติ สุขป้อมผบ.มทบ.33 ให้การต้อนรับพล.ต.อานนท์ เพชรคำ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ ทภ.3 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อตรวจสอบประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงหน่วยบรรเทาสาธารณภัยของ หน่วย สำรวจความต้องการยุทโธปกรณ์ของหน่วยในการบรรเทาสาธารภัย และติดตามประสานงานให้หน่วย ณ บก.มทบ.33 ผ่านระบบ VTC ร่วมกับ นขต.ทภ.3 และเดินทางตรวยเยี่ยมหน่วยบรรเทาสาธารณภัย มทบ.33 ติดตามยุทโธปกรณ์ของหน่วย ณ สนาม พัน.มทบ.33.

ทรงวุฒิ ทับทอง