พิธีถวายมุทิตาจิต แด่พระครูปลัดกฤต ฐิตวิริโย “ครูบาโต วัดพระบาทปางแฟน” อายุวัฒนมงคล 46 ปี 26 พรรษา

พิธีถวายมุทิตาจิต แด่พระครูปลัดกฤต ฐิตวิริโย “ครูบาโต วัดพระบาทปางแฟน” อายุวัฒนมงคล 46 ปี 26 พรรษา

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดย พระวิมลมุนี รองอธิการบดี มอบหมายให้ พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิททยาเขต พร้อมคณะ ถวายมุทิตาจิต แด่พระครูปลัดกฤต ฐิตวิริโย (ครูบาโต วัดพระบาทปางแฟน) น.ธ.เอก,ป.ธ.3 ,พธ.บ.(ภาษาบาลี) พธ.ม.,ศศ.ม.ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เจ้าอาวาสวัดพระบาทปางแฟน รองเจ้าคณะตำบลป่าเมี่ยง – เทพเสด็จ เนื่องในอายุวัฒนมงคล 46 ปี 26 พรรษา ณ วัดพระบาทปางแฟน 2892+478 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: