“คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา” บำเพ็ญบุญกิริยาสืบชาตาหลวงแบบล้านนาไทย พร้อมมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาเยาวสตรีแกนนำบนพื้นที่สูง จำนวน 39 ทุน วัดศรีโสดา พระอารามหลวง

“คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา” บำเพ็ญบุญกิริยาสืบชาตาหลวงแบบล้านนาไทย พร้อมมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาเยาวสตรีแกนนำบนพื้นที่สูง จำนวน 39 ทุน วัดศรีโสดา พระอารามหลวง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 พระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะ ภาค 7 เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง เชียงใหม่ กล่าวสัมโมทนียกถา ให้กับ คณะ “คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ” ในโอกาสที่มาบำเพ็ญบุญกิริยาสืบชาตาหลวงแบบล้านนาไทย เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเอง ครอบครัว พร้อมถวายทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุ สามเณร ที่เรียนระดับอุมศึกษา และมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาเยาวสตรีแกนนำบนพื้นที่สูง จำนวน 39 ทุน ถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุ สามเณร จำนวน 299 รูป รูปแบบ วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง