(มีคลิป) “CANNALAND The Global Medical Cannabis and Business Complex” อาณาจักรกัญชาที่ใหญ่ที่สุดในโลก แห่งแรกของเอเซีย “แม่มดกัญชา” จัดเตรียมพื้นที่ ศูนย์กลางธุรกิจ ที่พัก การศึกษาเรียนรู้ ห้องอาหารกัญชา คลินิค เกี่ยวกับกัญชา

เชียงใหม่ พ้น 120 วันพบอาณาจักรกัญชาที่ใหญ่ที่สุดในโลก แห่งแรกของเอเซีย แม่มดกัญชา จัดเตรียมพื้นที่ ศูนย์กลางธุรกิจ ที่พัก การศึกษาเรียนรู้ ห้องอาหารกัญชา คลินิคเกี่ยวกับกัญชา จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงแล้ว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจากการเดินทางเข้ามาทั้งชาวไทยและต่างประเทศยังจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น พร้อมปักหมุดให้เมืองเชียงใหม่ เป็นเมืองแห่งกัญชา ซึ่งใหญ่ที่สุดในโลก และแห่งแรกของเอเชีย

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง หรือแม่มดกัญชา พร้อมด้วยนางสาวณฐมน ชื่นดวง นายศุภจักร ไตรรัตนโนภาส และนายทอมมี่ ป.วรา
นนท์ ร่วมกันเปิดตัว ศูนย์กลางธุรกิจ ที่พัก การศึกษาเรียนรู้ ห้องอาหารกัญชา คลินิค เกี่ยวกับกัญชา ซึ่งใหญ่ที่สุดในโลก และแห่งแรกของเอเชีย ใช้ชื่อว่า “CANNALAND The Global
Medical Cannabis and Business Complex” ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เลงนามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 พ.ศ 2565 ปลดกัญชาจากยาเสพติดได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ 120 วัน หลังจากประกาศ ซึ่งหากประชาชนจะปลูกกัญชาตามครัวเรือน จะต้องเข้าสู่กระบวนการจดแจ้งเพื่อแสดงความจำนงว่ามีการปลูกกัญชาในจำนวนเท่าไร ปลูกที่ไหน ซึ่งจะมีวิธีการ
ตรวจสอบ เช่น การสุ่มตรวจ ขอให้ประชาชนเข้าใจถึงแนวทางในการจดแจ้ง เพื่อเป็นมาตรฐานกำกับดูแล โดย อย.ได้มอบหมายให้สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ดูแลในเรื่องของการจดแจ้ง
ต่อไปนั้น

ดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง หรือแม่มดกัญชา กล่าวว่าหลังจากกลับจากต่างประเทศเมื่อปลายปี ประกอบกับเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เกิดไอเดียต้องการสร้างอาณาจักร
เกี่ยวกับกัญชาขึ้นเพราะที่ผ่านมาตกเป็นข่าวกระแสความนิยมนำมาใช้รักษาโรค ประกอบอาหารส่วนผสมต่างๆขึ้น อีกทั้งต้องการใชกัญชาเข้ามาช่วยผลิกฟื้นเศรษฐกินอีกทางหนึ่ง ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว ปัญหาสุขภาพหลายคนกลับมาให้ความสนใจห่วงใยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการนำกัญชามาใช้ก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย หลังจากได้พูดคุยกันก็เปลี่ยนสถานที่แห่งนี้ จากเดิมเป็นที่พักเพื่อสุขภาพปรับมาเป็นศูนย์กลางธุรกิจ ที่พัก การศึกษาเรียนรู้ ห้องอาหารกัญชา คลินิค เกี่ยวกับกัญชา เป้าหมายต้องการปักหมุดให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งกัญชา ซึ่งใหญ่ที่สุดในโลก และแห่งแรกของเอเชีย ที่ปลดล็อคกัญชาออกจากพืชเสพติด.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: