(มีคลิป) สงกรานต์ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน มณฑลทหารบกที่ 32 บูรณาการกับส่วนราชการในพื้นที่ เปิดจุดบริการประชาชน บริเวณหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรี

สงกรานต์ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน มณฑลทหารบกที่ 32 บูรณาการกับส่วนราชการในพื้นที่ เปิดจุดบริการประชาชน บริเวณหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรี

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย พันเอกวิชาญ ศรีภัทรางกูร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พันเอกนพอนันต์ ปาลิวนิช หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 พันโทฉกาจ อาทิตย์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหาราบที่ 17 และผู้แทนหน่วยให้การต้อนรับ นายจำลักษ์ กันเพชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง โอกาสเป็นประธานในพิธี เปิดจุดบริการประชาชนบริเวณหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรี ห้วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565 พร้อมกันนั้น นายมานิตย์ อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย นายจรัสพันธ์ อรุณคง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สมาคมกู้ภัยลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง กำลังพลจิตอาสา ร่วมพิธี

จุดบริการประชาชนมณฑลทหารบกที่ 32 จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นจุดพักรถ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทาง แหล่งท่องเที่ยว การบริการห้องสุขา ตรวจสภาพและซ่อมแซมยานพาหนะ บริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น การบริการทางการแพทย์ การแจ้งเหตุ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสัญจรของพี่น้องประชาชน ห้วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565 รูปแบบ New Normal “สงกรานต์ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน” บริเวณหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 10 – 14 เมษายน 2565 เพื่อบริการประชาชนช่วงเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว (ขาขึ้น) และห้วงวันที่ 15 – 18 เมษายน 2565 ณ จุดบริการประชาชนบริเวณหน้าเทศบาลตำบลพิชัย ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลพิชัย ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางกลับ (ขาล่อง)

ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 32 และหน่วยทหารในพื้นที่ ขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนชาวไทยให้ได้ใช้เวลากับครอบครัวอย่างมีความสุข เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และวันครอบครัว พร้อมทั้งดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะขับขี่ยานพาหนะ ร่วมกันรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ของไทยยังคงดำรงคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามสืบไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง