(มีคลิป) มทบ.32 จิตอาสาพัฒนาพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงาน “วันพญาวัน” 16 เมษายน 2565

มทบ.32 จิตอาสาพัฒนาพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงาน ” วันพญาวัน” 16 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับ จิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่ 4/63 และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง รวมทั้งเทศบาลนครลำปาง เทศบาลเมืองพิชัย ที่ได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำและเครื่องมือ ตลอดจนกำลังพลจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 32 และ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมใจจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด กวาดใบไม้ใส่เสวียนเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ ปรับแต่งภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้แห้ง หญ้าแห้ง เก็บขยะ ฉีดน้ำทำความสะอาดบริเวณโดยรอบให้มีความเรียบร้อย สวยงาม พร้อมเป็นสถานที่รองรับพุทธศาสนิกชนที่จะเข้าร่วมงานวันวำคัญดังกล่าว
บริเวณมณฑปหลวงพ่อเกษม เขมโก และหน้าศาลเจ้าแม่สุชาดา ริมแม่น้ำวัง หน้าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงาน “วันพญาวัน” ในวันที่ 16 เมษายน 2565 ซึ่งตามความเชื่อคือ วันที่ 16 เมษายน ของทุกปี เป็นใหญ่กว่าวันทั้งหลาย หมายเอา “วันเถลิงศก” เริ่มต้นจุลศักราชใหม่ ชาวล้านนาใช้จุลศักราชมาแต่เดิม จึงยึดถึอว่าวันพญาวัน เป็นวันขึ้นปีใหม่ และยังเป็นการร่วมรักษาขนบธรรมเนียมชาวล้านนาให้สืบสานต่อไปอีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง