การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดตาก (13 เมษายน 2565)

การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดตาก (13 เมษายน 2565)

ตามที่ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้มีนโยบายปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยบูรณาการหน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทำลาย หรือด้วยการกระทำใดๆ อันเป็นการทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สภาพป่า โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่นั้น ได้ดำเนินการจับกุมและปราบปรามในพื้นที่จังหวัดตาก ดังนี้

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลาประมาณ 09.30 น. เจ้าหน้าที่ทหารจาก กองบังคับการควบคุม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 กองกำลังนเรศวร ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ตาก 6 (ร่มเกล้า), ฝ่ายปกครองอำเภอพบพระ และตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 กำลังลาดตระเวนตรวจในพื้นที่ บ้านป่าคาใหม่ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อเป็นการป้องกัน และสกัดกั้นการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ นั้น ได้ตรวจพบ/จับกุมผู้ต้องหาชาย จำนวน 1 คน พร้อมตรวจยึดของกลางได้จำนวน 3 รายการ ดังนี้
1. ไม้ประดู่ จำนวน 1 ท่อน (ท่อน/เหลี่ยม) รวมปริมาตร 1.02 ลูกบาศก์เมตร
2. ไม้ตะแบก จำนวน 98 แผ่น (แผ่น/เหลี่ยม) รวมปริมาตร 1.51 ลูกบาศก์เมตร
3. ตรวจยึดพื้นที่บุกรุกฯ จำนวน 1 แปลง มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ 12 ตารางวา
หน่วยจึงได้ทำการควบคุมตัวผู้ต้องหา และตรวจยึดของกลางจำนวนดังกล่าว นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการปราบปรามและจับกุม อย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย อีกทั้งหากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูล การลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยตรง ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
13 เมษายน 2565