รองผวจ.เชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.)ครั้งที่ 2/2565

รองผวจ.เชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.)ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.)ครั้งที่ 2/2565 เพื่อสรุปและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ของจังหวัดเชียงใหม่โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง