นักรบชุดดำ ยังคงเข้มแข็ง ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ในการปกป้องผืนแผ่นดินไทย และการช่วยเหลือประชาชน

นักรบชุดดำ ยังคงเข้มแข็ง ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ในการปกป้องผืนแผ่นดินไทย และการช่วยเหลือประชาชน

ผบ.ฉก.ทพ.36 ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดบริการประชาชน ในห้วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ และฐานปฏิบัติการต่าง ๆ ตามแนวชายแดน ด้าน จว.ม.ส. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมกับพบปะพัฒนาสัมพันธ์ ทมม. เพื่อขอความร่วมมือในการป้องกันไฟป่า และหมอกควัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก ทมม.เป็นอย่างดี.

ทรงวุฒิ ทับทอง