3 องค์กร ชาวพุทธ ขอสูมาคารวะดำหัวพระเถระผู้ใหญ่

3 องค์กร ชาวพุทธ ขอสูมาคารวะดำหัวพระเถระผู้ใหญ่

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 คณะกรรมการพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันขอสูมาคารวะดำหัวพระเถระผู้ใหญ่ มีพระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง,พระเทพสิงหวราจารย์,ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เนื่องในป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เจียงใหม่ ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นประเพณีที่ทำกันมาเป็นประจำทุกปี ณ วัดเชตวัน ,วัดพระสิงห์ฯ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง