(มีคลิป) ประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรวิชญา ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรวิชญา ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรวิชญา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเกษตรวิชญาในปี2565 พิจารณาเขตการใช้ที่ดิน และพิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการเกษตรวิชญาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) โดยมีนายจรัญธาดา กรรณสูตร และพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมโดยเป็นการประชุมทางไกลจากห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 กรมพัฒนาที่ดิน.

ทรงวุฒิ ทับทอง