บุคลากร สนง.วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมกันสูมาคารวะสระเกล้าดำหัว ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่

บุคลากร สนง.วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมกันสูมาคารวะสระเกล้าดำหัว ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 บุคลากร สำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมกันสูมาคารวะสระเกล้าดำหัว พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสนก์ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ ขอพรปี๋ใหม่เมือง เนื่องในป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ๒๕๖๕ อาจล่วงเกินด้วยกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม และขออโหสิกรรม ณ ห้องรับรองผู้บริหาร มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ .

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: